Felhasználási feltételek

Szabályozási kör

A jelen Felhasználási Feltételek a PVSK Marketing Kft. által üzemeltetett weblapon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazza. Felhasználónak minősül a weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a weblap bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a weblap bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Felhasználási Feltételek feltételeit. A PVSK Marketing Kft. bármikor jogosult jelen Felhasználási Feltételek módosítására.

A weblap célja

Weblapunk célja a Felhasználók tájékoztatása a PVSK-Panthers csapatairól a legszélesebb körben, és olyan témákban, amelyek iránt a Felhasználók érdeklődést mutatnak. A PVSK Marketing Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a weblapot, annak tartalmát bármikor egyoldalúan előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa, megszüntesse, elérhetőségét korlátozza, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A PVSK Marketing Kft. nem garantálja a weblaphoz való hozzáférés folyamatosságát. A PVSK Marketing Kft. rögzíti, hogy a weblapon saját tartalomként közzétett írásokban található esetleges hiperhivatkozások (linkek) kizárólag a Felhasználók tájékoztatását szolgálják, és nem minősülnek hirdetésnek.

A használat feltétele és szerzői jogvédelem

A PVSK-Panthers.hu weblap, illetve annak tartalma, bármely részlete szerzői jogvédelem alatt áll, az azokkal kapcsolatos jogok gyakorlására kizárólagosan a PVSK Marketing Kft. jogosult. A PVSK Marketing Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weblap tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában többszörözni, átruházni, terjeszteni vagy átdolgozni, kivéve a facebook-on vagy twitteren, illetve egyéb közösségi oldalon történő megosztást, melynek során a felhasználó a bejegyzés, hír forrását a felhasználó feltünteti. Tilos a PVSK-Panthers.hu weblap tartalmának részét, vagy egészét a szerzői jogot megsértve, saját bejegyzésként, alkotásként feltüntetni, többszörözni vagy bármilyen módon nyilvánosságra hozni.

A PVSK Marketing Kft. hozzájárul a honlap tartalmának, kivonatainak letöltéséhez, illetve kinyomtatásához otthoni, nem kereskedelmi célú felhasználás céljából. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat. A weboldalon megjelenített PVSK-Panthers szóösszetételt, logót, védjegyet tartalmazó szerzői jogi védelem alatt álló alkotások jogosultja a PVSK Marketing Kft. A weblap tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető olyan módon, mintha a PVSK-Panthers.hu weblapon megjelenített logók, védjegyek bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítana.

A weblap kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a PVSK Marketing Kft. jogainak sérelme nélkül, a jelen Felhasználási Feltételek betartása mellett használható a forrás megadásával.

Forrás megadása pl. Forrás: www.pvsk-panthers.hu